Bureau voor training en intervisiebegeleidingDe trainingenwerkwijzede TrainerContactLeuke Linkshuis aan huis raadselsReacties en aanbevelingenFoto's
Trainingen open inschrijving
Teamtraining
Intervisiebegeleiding
Coachingstraject
werkwijze

LinK zet de denktechnieken op verschillende wijzen in:

Zo is het mogelijk om deel te nemen aan een training of workshop waarin een bepaalde denktechniek centraal staat. Iedereen die geïntereseerd is in een bepaalde techniek kan zich hiervoor inschrijven. Zie voor het meest actuele aanbod bij trainingen open inschrijving

Ook is het mogelijk om teamtrainingen "in company" aan te vragen. 
In overleg wordt bekeken welke denktechniek(en) het meest passend zijn bij de vraag van het team.  Zie voor mogelijkheden bij teamtraining

Verder zijn de denktechnieken ook uitstekend in te zetten bij intervisie of individuele begeleiding. Hierbij staat de vraag van de groep of het individu centraal. De technieken werken erg goed om een dilemma of vraagstuk in kaart te brengen en mogelijkheden te verkennen voor verdere ontwikkelingen.
zie ook bijintervisiebegeleiding en coachingstraject
.Bureau voor training en intervisiebegeleidingDe trainingenwerkwijzede TrainerContactLeuke Linkshuis aan huis raadselsReacties en aanbevelingenFoto's