Bureau voor training en intervisiebegeleidingDe trainingenwerkwijzede TrainerContactLeuke Linkshuis aan huis raadselsReacties en aanbevelingenFoto's
Trainingen open inschrijving
Teamtraining
Intervisiebegeleiding
Coachingstraject
Trainingen open inschrijving
Trainingen cursusjaar 2013-2014

Er worden geen trainingen "open inschrijvingen" meer georganiseerd. Wel op aanvraag.
De data zijn in overleg met de deelnemers.

Waar worden de trainingen georganiseerd?
LinK denktechniek organiseert de trainingen in Leeuwarden, locatie Friesland College, Julianalaan 97.
Bij voldoende belangstelling uit de omgeving Heerenveen kan de training ook daar gegeven worden.

Wat kosten de trainingen?
De trainingen zijn € 75,-  per training (Inclusief lesmateriaal, koffie/thee)
Dit bedrag is exclusief BTW.

Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar (middelbare school of MBO opleiding)
Training/coaching studievaardigheden, individueel of in kleine groepjes van max. 5 personen.
In overleg worden tijdstip en locatie vastgelegd.
Kosten individueel: € 25,- per uur
Kosten in groepsverband (minimaal 2, max. 5 personen): voor 4 bijeenkomsten van 60 minuten € 75,- (indien nodig zijn meer bijeenkomsten mogelijk).

Hoe kan ik mij aanmelden voor de trainingen?
Dat kan via de mail:  info@linkdenktechniek.nl of
telefonisch via nummer 06 51389424
Na aanmelding krijgt u binnen 2 werkdagen (uitgezonderd schoolvakanties) een bevestiging hiervan.


Een training of workshop kan ook op aanvraag. 

Als u een training/ workshop of coaching aanvraagt dan stemmen we het aanbod zo goed mogelijk af op de vraag die u heeft. Dat doen we in een kort voorgesprek.

Te denken valt aan:

  • Een eenmalige workshop ter kennismaking met een of twee denktechnieken.
  • Een training van 2 dagdelen waarin u kennis maakt met de verschillende denktechnieken.  Vervolgens trainen we de technieken in herkenbare situaties.
  • Voor jongeren die moeite hebben met het leren en plannen op de middelbare school kan evt. op de school zelf of elders een aanbod plaatsvinden.


 Bureau voor training en intervisiebegeleidingDe trainingenwerkwijzede TrainerContactLeuke Linkshuis aan huis raadselsReacties en aanbevelingenFoto's